OPETUS

books-2158737

Vekkulisoinnin kautta on mahdollista saada ammatillisesti pätevien erityisopettajien antamaa erityisopetusta ala- ja yläkoulun eri oppiaineissa, pääasiassa matematiikassa, suomenkielessä, englannissa ja ruotsissa. Opetuksen yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota opiskelutaitojen ja tehokkaiden oppimisstrategioiden harjoittelemiseen.

Vekkulisoinnissa annetaan myös LUKI-opetusta (lukemisen- ja kirjoittamisen vaikeudet) sekä tehdään LUKI-testejä ja kirjoitetaan niiden perusteella virallisia LUKI-lausuntoja. Puheopetuksen osalta tarjolla on myös artikulaatioterapiaa R- ja S-virheisyyden korjaamiseksi.

Vekkulisoinnin kautta on mahdollista saada soitonopetusta bändisoittimissa (sähkökitara, sähköbasso, rummut, kosketinsoittimet ja laulu).

Soitonopetusta annetaan sekä yksityis- että pariopetuksena ikäryhmän vaihdellessa kouluikäisistä aikuisiin. Pariopetuksessa voi kaksi oppilasta soittaa samaa soitinta tai sitten opetuksessa voidaan soveltaa ”bändimäisempää tyyliä”, jolloin toinen oppilaista soittaa esim. rumpuja ja toinen kitaraa.

Yhden soittotunnin pituus on 30-60 minuuttia.

Soitonopetusta annetaan Järvenpäässä sijaitsevassa bänditilassa. Bänditilassa oppilailla on myös käytössään soittotunnin aikana tarvittavat soittimet, joten omia soittimia ei ole välttämätöntä kuljettaa mukana. Harjoittelun mahdollistamiseksi oppilaalla olisi kuitenkin hyvä olla oma soitin kotona.

Soitonopetuksen painopiste on ns. kevyessä musiikissa (pop, rock, iskelmä, laulelma jne.) Soitonopetus on järjestelmällistä, mutta ei kuitenkaan tutkintotavoitteista. Tarkoituksena on kehittää oppilaan soittotaitoa yksilöllisesti siten, että hän pystyy saamaan mielihyvää soitostaan ja soittamaan myös bändeissä, niin halutessaan.

Opetus lähtee aivan alkeista, joten aikaisempaa soittokokemusta ei tarvita. Erillistä teoriaopetusta ei ole, vaan tarvittava teoria-aines opiskellaan soittamisen yhteydessä. Nuotinlukutaitoa ei myöskään edellytetä ja tarvittaessa koko opetuskin voidaan järjestää keskittyen ”korvakuuloltaopiskeluun” äänitteitä, videoita, kuvia, tabulatuureja, sointumerkkejä, sointumerkkikaavioita yms. apuna käyttäen.

Kitara4